…jo komandā ir spēks

15.un 16.augustā Drabešu Jaunajā pamatskolā norisinājās Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un FranklinCovey Latvia organizētās Direktoru akadēmijas skolu vadības komandu vasaras mācības “No vadītāja pie komandas”, kurās piedalījās arī mūsu skolas direktore Ija Grosmane un direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Bringmane. Nodarbībās skolu komandām mācīja veidot zināšanu pārnesi no direktora uz vadības komandu, kā arī īstenoja ideju un pieredzes apmaiņu starp skolu vadības komandām. Direktoru akadēmijas mācības, kurās piedalījās skolu vadības komandas no visas Latvijas, vadīja Mārtiņš Martinsons un Aija Melle. Pirmajā mācību dienā pēc komandu savstarpējas iepazīšanās komandu dalībnieki apzināja un identificēja savas skolas stiprās puses, apguva stāstu stāstīšanas (storytelling) teorijas, veidoja vienotu redzējumu par skolas organizācijas kultūru, mācījās sniegt profesionālu atgriezenisko saiti “es” formā. Pirmās dienas noslēgumā stāstu stāstīšanas teoriju bija iespēja praktizēt neformālā atmosfērā pie ugunskura. Otrajā mācību dienā skolu komandas apguva konfliktu risināšanas prasmes un diskusiju kultūras veidošanas mākslu, kā arī piedalījās komandu saliedēšanas aktivitātēs. Mācības noslēdzās ar vasaras mācību pieredzes apkopošanu.