Karjeras kompass

Rīgas 69.vidusskolā skolēni paralēli mācību stundās un ārpusstundu interešu izglītības pulciņos apgūtajām kompetencēm aktīvi apzinās arī savu nākotnes karjeru, lai jau šodien mērķtiecīgi tajā ieguldītu. Paldies skolotājai Inārai Zēveltei, kas ar aktivitātes “Karjeras kompass” palīdzību rosina skolēnus meklēt atbildes uz svarīgiem karjeras jautājumiem.