Esi atbildīgs! Šķiro!

Mūsu skolas Ekopadomes jaunieši aktīvi iesaistās skolēnu un skolas kolektīva izglītošanā par vides jautājumiem. Lai kopā aktualizētu svarīgo vides jautājumu “Atkritumu šķirošana” skolā, ekopadomes pārstāvji bija sagatavojuši prezentāciju par tēmu “Atkritumi”. Skolēni ne tikai ieguva informāciju par otreizējās atkritumu pārstrādes iespējām, bet varēja arī apliecināt savu erudīciju viktorīnā. Priecīgākā šī pasākuma daļa bija redzēt skolas jaunās miskastes, kas domātas plastmasas un sadzīves atkritumu šķirošanai. Paldies skolas direktorei Ijai Lasmanei par atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos Ekoskolas jautājumos, kā arī mūsu bijušajam skolēnam un Ekopadomes pārstāvim Viesturam, kurš aktīvi un enerģiski iesaistījās atkritumu problēmas risināšanā. Un lielais PALDIES visiem skolas Ekopadomes jauniešiem par laiku un enerģiju, kuru viņi velta vides jautājumu aktualizēšanai skolā.

Pasākuma prezentācija: ŠĶIROJAM