Ekoskolu Rīcības dienas “”Nē” vienreizlietojamai plastmasai!”

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību un vērst tās uzmanību nozīmīgām vides problēmām, rosinot ikvienu uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. ŠĪ gada Ekoskolu Rīcības dienu tēma ir “”Nē” vienreizlietojamai plastmasai!”. Nedēļā pēc skolēnu brīvlaika arī Rīgas 69. vidusskolas Ekopadome organizēs dažādus izglītojošus un interaktīvus pasākumus skolā, iesaistot 1.-12.klašu skolēnus aktīvā līdzdalībā.