Esam novērtēti ZPD konferencē!

LEPOJAMIES un PRIECĀJAMIES PAR SNIEGUMU  Rīgas vispārējās izglītības iestāžu  7. – 9.klašu skolēnu  zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2023 ! Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu skolotājām ANITAI ŠUBEI un DACEI PURVAINEI !

Konferencei tika pieteikti 44 darbi 7 mācību satura jomās no 19 Rīgas skolām.

Darbu recenzēšanu un vērtēšanu veica Izglītības pārvaldes izveidotas četras vērtēšanas komisijas.

Darbi un prezentēšana tika vērtēti atbilstošās mācību satura jomas ietvaros.