Diskusija ar pievienoto vērtību

Komunikācija ir viena no superspējām, ko var apgūt tieši skolā. 19.oktobrī 5.-9.klašu skolēniem Karjeras nedēļas ietvaros bija lieliska iespēja apzināties savas līderības prasmes vadīt un iesaistīties diskusijās par tēmām “Atkarība no mobilā telefona” un “Atbildība par uzvedību”. Šajā pasākumā jaunieši varēja nostiprināt vai veicināt savas prasmes klausīties, pieņemt un cienīt citu viedokli, dalīties ar saviem uzskatiem un izvērtēt aktuālo problēmu diskusiju tēmās, nostiprinot “Līderis manī” 5.paradumu “Vispirms centies saprast, un tad tikt saprasts” Lielākā daļa jauniešu atzina, ka diskusijas bija vērtīgas un tās jāorganizē arī turpmāk un jau iezīmējās nākošās diskusiju tēmas, piemēram, “Sports”. Paldies visiem skolēniem, kas iesaistījās diskusijās, kā arī paldies Skolēnu padomes jaunietēm, kas diskusiju vadīja – Amandai (8.b), Aleksandrai un Katrīnai (9.b).