Ikvienam roka jāpieliek…


Rudens skolēnu brīvlaiks dod laiku skolotājiem atskatīties uz paveiktajiem darbiem. 4. b klases audzinātājai Dacei Purvainei ir liels prieks par saviem skolēniem, kuri “Labo darbu nedēļā” veica dažādus darbiņus gan skolā, gan mājās. Vislielākais ieguvums, ka skolēni iesaista savu ģimeni un līdzcilvēkus, nostiprinot sevī personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” 1.paradumu…

Lasīt vairāk

Skolotāju diena – svētki visiem!


Paldies ikvienam – skolēniem, vecākiem, īpaši “Līderības skolas” dalībniekiem par skolotājiem sagādāto svētku izjūtu Skolotāju dienā! Skolotāji no sirds priecājas un lepojas ar savas skolas skolēniem, kuri ierauga, izvērtē un novērtē ikdienas sadarbību mācību procesā!

Lasīt vairāk

Jauniešu pieredzes stāsts


Skolās jūtams priecīgs satraukums par mācību gada noslēgumu un vasaras brīvlaiku! Vai arī tu esi atskatījies un novērtējis savus mazos un lielos sasniegumus? Mūsu skolas jauniešiem, kas atrada laiku pilnveidot savas kompetences Jauniešu līderības skolā un pieteica sevi Skolēnu padomes darbībā, ir veidojies savs pieredzes stāts par šo mācību gadu….

Lasīt vairāk

Kopābūšana un sportisks azarts


Olimpiskā mēneša ietvaros Rīgas 69. vidusskolas skolēni un viņu ģimenes tika aicināti iepazīt Pārdaugavu, meklējot objektus pilsētvidē. Liels prieks par ģimenēm, kuras izrādīja iniciatīvu un proaktivitāti, plānojot un iesaistoties šajā aktivitātē. Kopā pavadīta neviena vien diena, lai meklētu un atrastu objektus pēc fotogrāfijas, aizpildītu kartes un atsūtītu atbildes. Un, ja…

Lasīt vairāk

Diena bez ekrāna


Iepriekšējā nedēļas nogalē, 8.maijā, 4.klašu skolēniem pārmaiņu procesa “Līderis manī” ietvaros norisinājās projekts “Diena bez ekrāna”. Beidzot pēc ilga laika ceturtklasniekiem bija iespēja nelielās grupās realizēt savas ilgi gaidītās vēlmes – ieraudzīt vienam otru bez ekrāna starpniecības. Par satikšanos priecājās arī klašu audzinātājas Vita un Inga, kā arī sporta skolotāji,…

Lasīt vairāk

Ģimeņu foto orientēšanās brīvdienu maršrutiem


Ir pienākušas svētku brīvdienas. Laiks “uzasināt zāģi”, lai būtu spēks pēdējam mācību cēlienam! Vai jums jau ir idejas, kā brīvdienas jēgpilni pavadīt? Iesakām Olimpiskā mēneša ietvaros izbaudīt daudzveidīgās dabas takas, pavingrot meža ielokā un izstaigāt tuvējo apkaimi. Mūsu skolas sporta organizatore Dace Purvaine kopā ar sporta skolotājiem sagatavojusi īpašu ģimeņu…

Lasīt vairāk

“Es talkoju!”


Acis darba nebijās un rokas darbu padarīja! Kā tas izskatās? To atklāj mūsu skolas čaklie skolēni, ar savu proaktivitāti iesaistoties Lielās talkas vides uzlabošanas darbos “Es talkoju”! Paldies visiem, kas iesaistījās, būsim atbildīgi un veiksim videi draudzīgos darbus arī turpmāk!

Lasīt vairāk

Tu esi tas, ko Tu dari


Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padomes jaunieši ar aptauju “Brīvas domas – (PA)STĀSTI un neesi viens” aicināja 5.-9.klašu vienaudžus dalīties anonīmi ar savām sajūtām par visu, kas ir aktuāli un varbūt sasāpējis. Mērķis bija apzināt skolēnu pašsajūtu un nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu. Izvērtējot aptaujas rezultātus un tuvojoties mācību gada noslēgumam, kad ir…

Lasīt vairāk

Ar absolventu atbalstu tapis video par skolu


Rīgas 69.vidusskolas viena no vērtībām ir sadarbība, tāpēc liels paldies draudzīgajam kolektīvam, kuram pateicoties tapa šī virtuālā pastaiga. Īpašs paldies Rīgas 69.vidusskolas absolventēm Evelīnai Šneiderei un Senijai Ozolai, kā arī jauniešiem Rūtai (6.a), Linardam (6.b), Zanei (8.a), Kārlim (9.a), pedagogiem Dacei, Lienei, Solveigai un mūsu lieliskajai skolas direktorei Ijai Grosmanei….

Lasīt vairāk

8. un 9.klašu skolēni izzina profesiju daudzveidību


Februāra mēnesis vienmēr ir bijis raksturīgs ar Ēnu dienu, kas ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā 1.-12. klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”, vērojot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šogad šis pasākums ir atcelts, tomēr tas netraucē turpināt izzināt iespējamās profesijas, turpmākās izglītības…

Lasīt vairāk