9.b klases skolnieces piedalās skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Lepojamies ar mūsu skolas 9.b klases skolnieču dalību Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2022. gada 28.,29.aprīlī. Starp 45 darbu autoriem no 13 Rīgas skolām meitenes prezentēja savu darbu tēmas par mācīšanās motivāciju Covid-19 pandēmijas laikā, mobingu jauniešu vidū, biežākajām traumām basketbolā. Paldies skolniecēm – Darinai Jakovļevai, Tīnai Kovaļčukai un Beatrisei Miškunai, kā arī viņu darba vadītājām Dacei Purvainei un Solveigai Kotānei-Daukstei par ieguldīto darbu!