7.a iepazīst seno ļaužu dzīvi un muzeja krātuvi

Ielūkoties muzeja krātuvēs vienmēr ir interesanti. Vēl jo vairāk, ja ir iespēja skolas solā apgūto papildināt ar uzskatāmiem piemēriem. 8.novembrī iniciatīvas “Latvijas skola soma” ietvaros Rīgas pamatskolas 7.a klase devās  vēstures ceļojumā cauri seniem laikmetiem muzejnodarbībā “Kā dzīvoja senie ļaudis?” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, lai nostiprinātu zināšanas par seno cilvēku dzīvi un nodarbošanos un iepazītos ar vēstures liecībām. Paldies aizrautīgajai gidei un muzejam par iespēju iepazīt muzeja krātuvi!