Skolēnu ēdināšana

AKTUĀLI!

2022.gada 24. novembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā lēma par izmaiņām, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē. Ar izmaiņām attiecībā uz kavējuma pieteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam varat iepazīties ŠEIT 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00):

Par-edinasanas-pakalpojuma-nodrosinasanu_skolas-vecakiem 

 Skolēnu ēdināšanu Rīgas 69. pamatskolā nodrošina SIA “Žaks – 2”.
Komplekso pusdienu ēdienkartes ir pieejamas skolas e-klases jaunumu sadaļā.

 

Žaks-2 SIA

Reģstrācijas Nr.40103137553

Žagatu iela 20A-97, Rīga, LV-1084

SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV41UNLA0034106683100

Tālrunis 26443420

e-pasta adrese: zaks-2@inbox.lv