Skolēnu ēdināšana

AKTUĀLI!

2022.gada 24. novembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā lēma par izmaiņām, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē. Ar izmaiņām attiecībā uz kavējuma pieteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam varat iepazīties ŠEIT 

Atgādinām, ka no 3. oktobra stājušies spēkā jaunie pašvaldības noteikumi par ēdināšanu. Lūdzu iepazīstieties ar infografikām un pievienoto dokumentu!

Par-edinasanas-pakalpojuma-nodrosinasanu_skolas-vecakiem 

 

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes sagatavotā informācija par skolēnu ēdināšanu 2022./2023.m.g. pieejama IKSD mājas lapā ŠEIT

Skolēnu ēdināšanu Rīgas 69. pamatskolā nodrošina SIA “Žaks – 2”.
Komplekso pusdienu ēdienkartes ir pieejamas skolas e-klases jaunumu sadaļā.

 

Žaks-2 SIA

Reģstrācijas Nr.40103137553

Žagatu iela 20A-97, Rīga, LV-1084

SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV41UNLA0034106683100

Tālrunis 26443420

e-pasta adrese: zaks-2@inbox.lv