Ja es būtu karavīrs…

29. oktobris, kad pēc brīvlaika skolā atgriezušies skolēni, izvērties notikumiem bagāts – mūsu skolas Ekopadomes un Skolēnu padomes prezidentes viesojās LNT studijā, lai runātu par Ekoskolu Rīcības dienām, tad skolā sagaidījām arī LNT filmēšanas grupu, dienas vidū devāmies ciemos pie kaimiņskolas jauniešiem, savukārt 6.a klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Kara muzeja organizēto izglītojošo nodarbību “Kā kļūt par karavīru”. Piedaloties dažādās grupu sacensībās, skolēni iepazina armijas terminoloģiju, apguva ierindas mācības pamatprasmes, kā arī iemēģināja roku šaušanā mērķī. Paldies skolotājām Solveigai Kotānei-Daukstei, Daigai Apsei un Kristīnei Bringmanei, ar kuru palīdzību tas viss bija iespējams!