Skolēnu ēdināšana

Informacija skoleniem un vecakiem

Skolēnu ēdināšanu Rīgas 69. vidusskolā nodrošina SIA “Žaks – 2”.
1. – 4. klašu skolēnu ēdināšana tiek finansēta no valsts mērķdotācijām.
5. -9. klašu skolēnu ēdināšanu finansē Rīgas dome.
Komplekso pusdienu ēdienkartes ir pieejamas skolas e-klases jaunumu sadaļā.

Skolēniem ir arī iespēja brokastot, vecākiem veicot maksājumu par nākamo mēnesi  SIA “Žaks – 2” norēķinu kontā līdz esošā mēneša 25. datumam:

Žaks-2 SIA

Reģstrācijas Nr.40103137553

Žagatu iela 20A-97, Rīga, LV-1084

SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV41UNLA0034106683100

Tālrunis 26443420

e-pasta adrese: zaks-2@inbox.lv