Ziedošie rododendri sauc

Mācību gads tuvojas izskaņai, un skolēni ar lielu prieku atstāj mācību klašu telpas, lai pavadītu laiku svaigā gaisā. Arī 21. maijā Rīgas 69.vidusskolas 7.klašu skolēni interaktīvā veidā iesaistījās mācību procesā LU Botāniskajā dārzā ESF Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Skolēni ne tikai baudīja ziedošos rododendrus, bet arī iepazinās ar tauriņu mājas rosīgajiem iemītniekiem – krāsainajiem tauriņiem.