Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki apgūst jaunas prasmes

Mūsu skolas vizuālās mākslas pulciņa dalībniekiem bija lieliska iespēja viesoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klases darbnīcā, iepazīstot bostonpresi un tās darbības principus. Darbnīcas laikā skolēniem bija iespēja attīstīt savu radošumu un trenēt precizitāti, veidojot savu mākslas darbu, kā arī katrs izveidoja savu iespiedformu, kuru nodarbības beigās varēja arī nodrukāt. Tagad šie darbi rotā arī mūsu skolas 2.stāva mākslas darbu galeriju. Paldies vizuālās mākslas skolotājām Ingai Mačukai un Elgai Kronei-Kalniņai, kas sadarbībā ar LNB noorganizēja skolēniem šo pasākumu.