Vienotība un atbalsts “Sporto visa klase” sacensībās

2024.gada 20.februāris ir pirmā diena, kad projekta “Sporto visa klase” 6.klašu skolēni piedalās starpklašu sacensībās. Kopā ar Rīgas 69. pamatskolas 6.a un 6.b klasi sacensībās startēja Āgenskalna sākumskolas, Tīnūžu sākumskolas, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas, Rīgas Baltmuižas pamatskolas 6.klases. Katra komanda izpildīja 5 stafetes ar dažādiem veiklības uzdevumiem, kuri jāveic ne tikai ātri, bet arī precīzi, jo par katru nepareizi veiktu uzdevumu vai kļūdu, komandai pie rezultāta pieskaitīja 5 sekundes. Kopvērtējumā mūsu 6.b klase izcīnīja 1. vietu, bet 6.a klase – 3.vietu. Prieks par mūsu skolēniem, kuri bija kā vienota komanda un viens otru atbalstīja, uzmundrināja. Katram skolēnam vēl bija jāveic fiziskie vingrinājumi: atspoles skrējiens un izturības lēcieni. Rezultātus apkopos un tiks skaitīti kopā ar stafešu rezultātiem. Paldies klašu audzinātājām Daigai Apsei, Dacei Purvainei un sporta skolotājiem Lienei Krauzei, Mārtiņam Pluģim par atbalstu komandu sagatavošanā un sacensību organizēšanā. Aktivitātes turpinās, jo kopvērtējumā tiek saskaitīti sportiskie rezultāti, skolēnu mācību sasniegumi un izvērtēts “Labais darbs”. Veiksmi turpmākajās aktivitātēs!