“Uzasinām zāģi” pirms rudens brīvdienām

Pēdējā skolasdienā pirms brīvlaika visi kopā “uzasinājām zāģi” (“Līderis manī” 7.paradums) dinamiskajās pauzēs, lai turpinātu brīvlaikā “restartēties” nākamajam mācību cēlienam. Vēlam fiziski, garīgi un emocionāli piepildītas rudens brīvdienas!