Top izzinoša spēle par kokiem mežā

Cītīgi projektu dienu ietvaros skolotāju Daigas Apses un Regīnas Šilteres vadibā rosās skolēni, kuru mērķis ir radīt izzinošu spēli “Koki mežā”. Skolēni darina sagataves, veido spēles pamatnes, meklē un apkopo informāciju, lai galarezultātu varētu prezentēt projektu dienu noslēgumā. Vienlaikus pamatskolas skolēni ciemojās pie sākumskolēniem, kuri pēta ūdensaugus, lai kopīgi gatavotu plaukstošas ūdensrozes.