Tehno, pagrabs un noslēpumi

Lai gan 5. klašu skolēniem līdz fizikas un ķīmijas zinībām vēl pāris gadi jāpagaida, tas nav šķērslis, lai ar to noslēpumiem iepazītos jau tagad. Un to viņi devās uzzināt uz “Tehnoannas pagrabiem”. Interaktīvā nodarbībā skolēni guva priekšstatu par to, cik daudzveidīga, pārsteigumiem bagāta un vienlaikus radoša ir zinātne, savukārt astronomijas zināšanas audzēkņi papildināja, nokļūstot planetārijā. ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mācību vizītei atvēlētajā laikā tika iepazīta noslēpumainā dabaszinātņu pasaule, rosinot uzzināt vairāk par daudzveidīgiem mūsu ikdienas dzīves procesiem.