Tas skar ikvienu

Veicinot videi un klimatam draudzīgākus paradumus, kā arī pievenojoties akcijai “Silto džemperu diena”, 7.a klase izveidoja klimata pārmaiņu mazināšanas plānu, izveidojot 10 baušļus, ko ievērot ikdienā.