Starptautiskā Meža diena

Starptautiskā Meža diena šogad notiek 21.martā. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai.Šī gada tēma ir “Meži un klimata pārmaiņas”; tā uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņu problēmām, kā arī veidotu saikni starp mežiem un ilgtspējīgu attīstību.Lai par šīm problēmām aizdomātos visā sabiedrībā, dienas ietvaros valstis tiek mudinātas veikt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumus, kā, piemēram, koku stādīšanas talkas, dažādas akcijas u.tml. Arī mūsu skolā ar dažādiem pasākumiem atzīmēsim šo dienu. Vairāk par Meža dienu šeit