Skolēnu padome piedalās RSD rīkotajā seminārā

20.janvārī Skolēnu padomes pārstāves Evelīna Šneidere, Terēze Brence un Marta Livzeniece piedalījās RSD rīkotajā seminārā ” Pašpārvaldes tēla veidošana” Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kā panākt, lai Tavu pašpārvaldi pamana, kā veidot komunikācijas plānu, kā efektīvi nodot informāciju un piesaistīt mērķauditoriju. Pēc semināra Skolēnu padomes prezidente Evelīna dalījās ar pašas un domu biedru gūtajām atziņām no  lektora Jāņa Viegliņa (“Pārdošanas skola” dibinātājs un vadītājs) prezentācijas: “Kamēr citi mājās guļ uz dīvāna, jūs esat šeit, gūstat pieredzi un papildināt zināšanas. Ir cilvēki “pukstētāji”, piekritēji un nedarītāji. Viņi ir pīles. Mēs esam ērgļi. Mēs lidojam”. Savukārt Līga Siliņa (neformālo apmācību vadītāja) bija sagatavojusi prezentāciju, lai atklātu, kā veidot Skolēnu pašpārvaldes tēlu. Neizpalika arī daudzveidīgas aktivitātes, grupu darbs, sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citu skolu Skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem. Kā atzīst Evelīna, “diena bija gara, aktivitātēm bagāta, un iegūtie zināšanu kalni noteikti noderēs turpmākajā Skolēnu padomes darbā.” Paldies meitenēm par aktīvu darbošanos Skolēnu padomē.