Skolēni brīvlaikā “nesnauž”

Kaut gan rit skolēnu rudens brīvlaiks, viņu rosīšanās skolā manāma katru dienu. Skolēnu padomes un Ekopadomes jaunieši plāno un gatavo dažādus pasākumus, lai tie veiksmīgi noritētu pēc brīvlaika. Vasaras periodā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ar skolēnu atbalstu esam tikuši pie skaistiem sienas gleznojumiem klasēs. Pašlaik top vēl viens šedevrs telpā, kura savu nosaukumu vēl gaida. Tā piemērota dažādām sapulcēm, lekcijām, ar mācību darbu saistītiem pasākumiem, prezentācijām un semināriem, kā arī netradicionālām mācību stundām. Sienas zīmējums top, sadarbojoties Skolēnu padomes esošajai un bijušajai prezidentei Gitai Evelīnai Reinfeldei (9.a) un Evelīnai Šneiderei. Paldies meitenēm!

!