Skandinām Latvijas svētkus

13.novembrī, atzīmējot Latvijas valsts 101. gadadienu, Rīgas 69.vidusskolas deju kolektīva ”Imanta” 7. – 9.klašu dejotāji piedalījās svētku koncertā Rīgas 96.vidusskolā. Mūsu skolēni tika laipni uzņemti – gan cienāti ar sulu un našķiem, gan ”apbalvoti” ar ilgiem un skaļiem aplausiem, kuri apliecināja, ka deja ”Garā miza” parāda latviešu tautas dejas jestrumu un mūsu skolēnu varēšanu rādīt raitu dejas soli. Paldies kolektīva vadītājai Irēnai Zaicai, koncertmeistaram Aināram Knesim un 96.vidusskolai, kuri radīja iespēju uzstāties mūsu dejotājiem.