Silto džemperu diena

Kā atzīst Eiropas Vides aģentūra, klimata pārmaiņas notiek jau šobrīd, jo paaugstinās temperatūra, mainās nokrišņu režīms, kūst ledāji un sniegs, kā arī ceļas pasaules vidējais jūras līmenis. Sasilšanas galvenais cēlonis, visdrīzāk, ir siltumnīcefekta gāzu koncentrācija atmosfērā, kas radusies cilvēku rīcības radīto emisiju (emisija – kaitīgu vielu izmešana apkārtējā vidē) rezultātā. Lai mazinātu klimata pārmaiņas, mums jāsamazina vai jānovērš šīs emisijas. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai, Rīgas 69. vidusskola pievienojas starptautiskajai akcijai “Silto džemperu diena”, kad skolas telpās tiks nedaudz samazināta gaisa temperatūra un visi tiks aicināti uzvilkt siltāku džemperi. Vienlaikus klases stundās norisināsies izglītojoši pasākumi un aktivitātes, veicinot videi un klimatam draudzīgākus paradumus.