Satikšanās prieks

Drīz būs aizritējis gads kopš skolotājas Aelitas Grāves pagājušā mācību gada 9.klases skolēni svinēja izlaidumu Rīgas 69.vidusskolā. Pa šo laiku katrs no absolventiem savās mācībās “aizklīduši” kur nu kurais. Tomēr ceļš uz SAVU skolu nav aizmirsts. Jau otro reizi šī mācību gada laikā skolēni atrod laiku kuplā skaitā mērot ceļu uz skolu, lai kopīgā pasākumā kopā ar bijušajiem klasesbiedriem un audzinātāju dalītos savos šā brīža iespaidos un atziņās. Pazīstot skolotāju Aelitu, ir skaidrs, ka tikšanās nebūs tikai sarunas. Neizpalika gan muzikāla spēle, gan sirsniņtārpu gatavošana bijušajiem draugiem – nu jau 2.klašu skolēniem un viņu audzinātājām. Un ir prieks, ka mūsu skolas bijušie skolēni nesaka “Visu labu!”, bet “Uz redzēšanos!”. Uz tikšanos atkal pēc kāda laika!