Sākumskolēni pulcējas muzikālajā rītā

26.maijā sākumskolēni pulcējās skolas aktu zālē, lai kopā svinētu svētkus dziesmiņai. Muzikālajā rītā klausītājus priecēja mazo vokālistu skanīgās balsis un priecīgās dziesmiņas. Paldies drosmīgajiem dziedātājiem, kas pieskandināja zāli, kā arī paldies mūzikas skolotājai Inesei Kungai-Švītiņai par skolēnu sagatavošanu koncertam un tā organizēšanu! Lai skanīgas balsis arī turpmāk!