Sakopta vide un pozitīvas emocijas

27.aprīlī, Lielās Talkas dienā, čakli strādāja arī Rīgas 69.vidusskola. Šogad rosījāmies divos pulciņos – vieni devās talkot Anniņmuižas meža apkārtnē, lai vāktu un šķirotu atkritumus, bet otri – uzkopa skolas apkārtni, atjaunoja zālāju un stādīja puķes. Mūsu nebija daudz, toties daudz labu darbu izdarīts un gūtas pozitīvas emocijas! “Mēs varam!” (un darām) – tāds bija šī gada talkas moto, un mēs to pierādījām, jo vēlamies dzīvot tīrā un sakoptā vidē! Liels paldies visiem darba rūķiem – skolēniem, vecākiem, absolventiem, kā arī Ekopadomei un Anniņmuižas meža un Imantas apkārtnes tīrīšanas darbu koordinatorei, skolotājai Solveigai Kotānei-Daukstei!
“Neizsakāms prieks un liels paldies Imantas čaklajam rūķim Katrīnai par pievienošanos Rīgas 69.vidusskolas Ekoskolas komandai. Paldies par čaklo darbu skolas absolventei Evelīnai, Madarai, Lailai, Simonai, Amandai no 6.klases, Ramonai no 3.klases, mazākajam čaklajam rūķim no 1.klases – Aivitai, Ričardam no 6.klases un viņa mammai Ivetai, Ralfam no 8.klases, brālim Linardam no 4.klases, Ekopadomes prezidentei Martai un skolotājam (vecākam) Arnim!”, tā skolotāja Solveiga.