Rudentiņš bagāts vīrs

Šajā nedēļā norisinājās Miķeļdienas pasākumi sākumskolas skolēniem. Vairāk gan integrēti mācību stundās. Tomēr notika arī atsevišķu klašu kopīgs pasākums skolas aktu zālē, kur Miķeļdienas tradīcijas skolēni izspēlēja kopā ar savām klases audzinātājām. Varējām priecāties arī par skolēnu radošajiem darbiem tradicionālajā rudens kompozīciju izstādē. Paldies skolēniem un klases audzinātājām!