Projekta “Sporto visa klase” noslēguma pasākums

 27. aprīlī projekta “Sporto visa klase” dalībnieki – 3.a klase (kl.audz. Gunta Želnina) un 4.a klase (kl. audz. Inese Žemaite – skolā uzņēma goda viesi – skolas absolventi, Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu brīvprātīgo Kristu Želninu.  Aizraujošā stāstījumā un diskusijā ar skolēniem, Krista izskaidroja un ar fotogrāfijām, filmiņām parādīja olimpisko spēļu būtību un nozīmi, pastāstīja par savu ceļu līdz brīvprātīgās statusam, kā arī ieguvumiem, iesaistoties brīvprātīgo darbā. Skolēni ar interesi uzklausīja Kristas stāstu un jau pēc tikšanās sāka kalt plānus savai nākotnei, cik gados viņi varētu kļūt par olimpisko spēļu brīvprātīgo. Pasākuma otrajā daļā sporta skolotāja Dace Purvaine bija sagatavojusi sportiskas aktivitātes abām projekta klasēm. Skolēniem bija iespēja uzstādīt klases rekordus divos uzdevumos: bumbas mešanā grozā 1 minūtes laikā un izlīšanā caur virves cilpu. Sacensības gars virmoja gaisā un, kā jau šādos pasākumos, protams, uzvarēja draudzība. Lielākie skolēni uzvarēja bumbas mešanā, bet jaunākie – izlīšanā caur cilpu. Sporta aktivitātes projekta “Sporto visa klase” ietvaros turpināsies ne tikai šajā mācību gadā, bet arī nākamajā, jo abu klašu vecāki ir devuši savu atbalstu projekta turpinājumam. Paldies skolotājiem un skolēniem par aizrautību sportojot ikdienā, kā arī vecākiem par atbalstu!