Profesora Cipariņa kluba biedri gatavojas konkursam

Šodien, 6.februārī, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros profesora Cipariņa kluba audzēkņi uzsāka gatavošanos starptautiskajam matemātikas konkursam “Ķengurs”, kas Latvijā norisināsies 26.martā. Pirmajā nodarbībā pārbaudījām, cik sagatavoti esam. Šodienas līderis Ernests (3.a), Elza (3.a) un Paula (3.b).