Pilnveidojam slidošanas prasmes

Skolasgada 2. semestrī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem ir iespēja pilnveidot slidošanas prasmes sporta centrā “Volvo”. Nedēļā pirms brīvlaika 5. Klašu skolēni trenera vadībā apguva slidošanas ābeci. Tagad jūtamies drošāk uz ledus!