Pieredzes apmācības ES mājā

15. martā Eiropas Savienības mājā apmācībās “Kompetences darbā ar skolēnu pašpārvaldēm” tikās Rīgas skolēnu pašpārvalžu konsultanti. Domu biedru grupai bija pievienojusies arī Rīgas 69. vidusskolas Skolēnu padomes konsultante Solveiga Kotāne-Daukste. Kā atzīst skolotāja, “vērtīgi bija apzināt pašpārvaldes lomu skolā un tai nepieciešamo atbalstu, atklāt līdzdalības formu daudzveidību, interaktīvā veidā iegūt praktiskas metodes skolēnu pašpārvaldē iesaistīto jauniešu savstarpējās sadarbības veicināšanai”. Pasākumā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projektiem, kurus iespējams realizēt skolēnu pašpārvaldēm. Ar savu 15 gadu profesionālās darbības pieredzi darbā ar skolēnu pašpārvaldēm dalījās VISC vecākā referente Evija Pelša. Katra dalībnieka personīgais ieguvums bija arī pozitīvā enerģija, ko varēja smelties, sadarbojoties ar neformālās izglītības apmācītāju Lindu Ulāni. Rīgas 69. vidusskolas Skolēnu padomes konsultante Solveiga Kotāne-Daukste atzinīgi vērtē jauniegūtās kompetences un uzskata, ka ikvienam šajās apmācībās bija iespēja gūt tās vērtīgās lietas, ko tālāk nodot saviem jauniešiem skolā.