Tehniskās jaunrades dienā


2.maijā Rīgas Rīgas 69. vidusskolā norisinājās Tehniskās jaunrades diena 1.-8.klasēm, kur skolēniem radošajās darbnīcās “Kukaiņi”, “Krāsu zinātne” un “Klimats toreiz un tagad” bija iespēja radoši izglītoties, gudri izklaidēties un pilnviedot savas jau esošās kompetences. Paldies SIA Aspired par iespēju un mūsu labvēļiem – SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment!