Pēc konkursa ar diplomiem rokās

No 25. oktobra līdz 30. novembrim notika Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “Ziedonis.Pasaule.Es.”, ko rīkoja RDIKSD Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klasi. Lepojamies ar vizuālās mākslas pulciņa dalībnieču panākumiem šajā konkursā, iegūstot 1. un 2.pakāpes diplomus! Paldies pulciņa skolotājai Elgai Kronei-Kalniņai par atbalstu.