Pašu radīts un darināts

31. janvārī atzīmēsim skolas 47. dzimšanas dienu. Līdz tam skolēni rosās ar radošām idejām un steidz darināt neparastas dāvanas, kuras šogad top no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Tā 5.b klases skolēni izveidojuši zvaigžņu virteni no avīzēm un lietota kartona, savukārt mūsu mazākie skolēni dāvanā sarūpējuši 47 svecītes dzimšanas dienas tortē, izrotājot 1.stāva sākumskolas gaiteni. Paldies 1.a, 2.b un 3.b un klašu audzinātājām! Daudz laimes, mīļā skola!