Par un ap grāmatām

20. martā 7.a klase devās uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Virtakas klases” marmorēšanas darbnīcu ar mērķi veicināt domapmaiņu par grāmatas kā informācijas nesēja lomu senāk un mūsdienās, radīt izpratni par grāmatas dizaina nozīmi šajā kontekstā, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar marmorēšanas tehniku. Darbnīcas sākumā skolēni apskatīja grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma ar marmorētiem dizaina elementiem, izteica savus minējumus par šo grāmatu nozīmīgumu senāk, kā arī dalījās ar savu viedokli par grāmatas lomu mūsdienās. Darbnīcas praktiskajā daļā katram skolēnam, izvēloties savus krāsu salikumus un intensitāti, bija iespēja veidot rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tika pārnests uz papīra.