Par un ap grāmatām

Mācību nedēļa 6.b klases skolēniem, skolotājiem Dacei Purvainei un Mārtiņam Pluģim iesākās ar mācību nodarbību un ekskursiju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Divu stundu laikā skolēni izzināja, kas ir “Virtakas klase” un iepazinās ar augstspieduma tehniku. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs veidoja savu drukas kartiņu, tādējādi izprotot drukas procesa pamatprincipus. Izstādēs “Grāmata Latvijā” un “Teksts mūs neinteresē” skolēni izzināja grāmatas attīstību Latvijā: kā veidoti teksti, attēli agrāk un tagad, kāpēc bija nepieciešama titullapa. Ar dažādiem interaktīviem, radošiem  uzdevumiem skolēniem tika radīts priekšstats par profesijām, kuras nepieciešamas, lai taptu grāmata.