Bibliotēka

Rīgas 69.pamatskola lepojas ar lielisku bibliotēku, kurā sev vērtīgu lasāmvielu var atrast ikviens, kas tajā ienāk. Grāmatu plauktos ir pasakas sākumskolēniem, enciklopēdijas un uzziņu literatūra zinātkārajiem, rokdarbu grāmatas un žurnāli čaklajiem, romāni un stāsti brīviem brīžiem, pedagoģiskā literatūra skolotājiem, karjeras izglītības materiāli skolēniem, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcija un vēl, un vēl, un vēl…

Ienākot bibliotēkā, lasītājs uzreiz pamanīs, kas jauns grāmatu pasaulē, un vienmēr aizies no tās ar kādu grāmatu vai žurnālu padusē. Priecājamies, ka skolēni stundu starpbrīžus labprāt pavada skolas bibliotēkā, gatavojoties nākamai stundai, lasot, internetā iepazīstoties ar jaunākajām ziņām. Paldies bibliotekārei Daigai Apsei par sarūpēto literatūras klāstu, kā arī atsaucību, izvēloties piemērotāko lasāmvielu un daloties pieredzē ne tikai par grāmatām, bet arī ikdienā interesantām tēmām, piemēram, rokdarbiem. Katru gadu bibliotēka sarūpē un nodrošina skolēnus ar nepieciešamo mācību literatūru – mācību grāmatām un darba burtnīcām. Ienāc un izvēlies savu grāmatu, pavadi brīvo laiku interesanti un lietderīgi!

mac_lidz_pa_klasem_ 23_24