Palīdzam radīt savu veiksmes stāstu

Kopš 2017./2018.m.g. Rīgas 69.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Sniedzot individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī piedāvājot psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, palīdzam skolēniem radīt savu veiksmes stāstu.