Noslēgusies projektu nedēļa “Mēs zaļākai pasaulei”

Visas nedēļas garumā 1.-8.klašu skolēni no 29.aprīļa līdz 3.maijam kopā ar saviem audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem atstāja ierastos mācību solus un klases, lai izzinātu, nodotos pētījumiem un radoši darbotos ar dažādām Vides izglītības tēmām Ekoskolas programmā: ūdeni, transportu, mežu, bioloģisko daudzveidību, pārtiku, vidi un veselību, klimata pārmaiņas. 1.a klases skolēni atklāja meža daudzveidību un krāsainību, tajā sastopamos kokus, dzīvniekus, augus. 2. klases skolēni izzināja ūdeni, tā taupīšanas iespējas un no pašiem atkarīgus rīcības soļus. Skolotāja Regīna Šiltere mazajiem pētniekiem atklāja brīnumus eksperimentos ar ūdeni. 3.klašu skolēni, domājot par vidi un veselību, pievērsās trokšņiem skolā un tās apkārtnē, tos nosakot, mērot un salīdzinot. 4.b klases skolēni pētīja un atklāja enerģijas veidus. Savukārt 5.klašu skolēni bija dabas pētnieki un devās bioloģiskās daudzveidības pētījumos. 5.a klases skolēni izzināja bioloģisko daudzveidību savā skolas apkārtnē, atklājot arī tādus interesantus objektus kā skudru pūznis, invazīvo sugu – krokaino rozi, kā arī dažādas koku sugas. 5.b klases skolēni veidoja zīmējumu grāmatu, pētot dabas daudzveidību Ķemeru nacionālajā parkā. 6.klašu skolēni iedziļinājās pārtikas tēmā, mēģinot apzināties gan našķu neveselīgumu, gan pārtikas iegūšanas, uzglabāšanas un pārstrādāšanas iespējas. 7. klase noskaidroja, kas ir ekoloģiskās pēdas nospiedums, bet 8. klases skolēni pievērsās jautājumiem par transportu, tā ietekmi uz klimata pārmaiņām, tāpēc ne tikai aptaujāja sabiedrību par videi draudzīgu pārvietošanos, bet arī paši, to atbalstot, apzinājās velosipēdu kā videi un veselībai draudzīgu transportlīdzekli.