No zināšanām uz rīcību

Kas ir energoefektivitāte, kā ikdienā rīkoties tā, lai energoefektivitātes pasākumi būtu ieguvums katram no mums un arī dabai kopumā? Kā, samazinot elektrības patēriņu katrs savās mājās, varam sniegt būtisku ieguldījumu kopējā elektroenerģijas patēriņā, kā arī CO2 izmešu samazināšanā! To Energoefektivitātes centrā Jūrmalā centās noskaidrot un izprast mūsu skolas 9.a klase.