No teorijas uz praksi

Ir iesākušās skolēnu rudens brīvdienas. Savukārt skolotājiem tas ir laiks, kad tiek gūtas jaunas zināšanas un prasmes dažādos profesionālās pilnveides kursos, kā arī plānots kompetenču pieejā balstīts mācību saturs. Jau pierasts, ka otrdienu rītos no pulksten astoņiem mūsu skolotāji mācās. Aizvadītajā nedēļā skolotāji strādāja četrās radniecīgu mācību priekšmetu grupās. Kāds bija šīs savstarpējās mācīšanas uzdevums? Nostiprināt kopā ar Oskaru Kaulēnu iegūtās zināšanas par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem. Kopīgi tika analizēti dažādi uzdevumi, pētīti pārbaudes darbi, uzklausīti kolēģu viedokļi un ieteikumi. Dzīvojam un strādājam pēc principa – no teorijas uz praksi, jo mācīties taču ir stilīgi!