Mūsu rosība ir pamanīta un novērtēta

No 4. līdz 8. novembrim Rīgas 69.vidusskolā Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros notika akcija “‘Pārvietojies videi draudzīgi!”‘, kuras mērķis – kopīgi sniegt lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Nedēļas garumā skolēni un skolas darbinieki norādīja, kā ieradušies skolā – kājām, ar automašīnu, sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Tika izvērtēta katra diena atsevišķi un kopumā. Dati tika salīdzināti ar iepriekšējā gada rezultātiem, tika izvērtēts, vai akcija devusi plānoto rezultātu – vai ir audzis to cilvēku skaits, kas pārvietojas videi draudzīgi. Tika konstatēts, ka katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem, skolēni un skolas darbinieki uz skolu ierodas kājām. Salīdzinot ar iepriekšējā gada rezultātiem, kad akcija notika vienu dienu, jāsaka, iepriekšējā gadā kājāmgājēju bija vairāk. Tas izskaidrojams ar to, ka saņemties un nākt uz skolu kājām vienu dienu ir vieglāk, nekā to darīt visu nedēļu. Paralēli šai akcijai notika vēl viena aktivitāte – kabinetos katru dienu tika fiksēta gaisa temperatūra. Tas tika darīts tāpēc, lai izvērtētu, vai gaisa temperatūra telpās ir par augstu (šāds apgalvojums izskanējis gan no skolēniem, gan skolotājiem), lai vērstos pie SIA “Rīgas siltums” ar lūgumu samazināt gaisa temperatūru skolas telpās. Rezultāti apkopoti, tagad “liksim galvas kopā”, kas darāms tālāk.