Izzinām, lai saprastu un novērtētu

Novembris – Latvijas mēnesis turpinās. Latvijas vēstures izzināšana mūsu skolas 3.a un 3.b klasei 20. un 21.novembrī notika BjC Rīgas Skolēnu Pils. Gida vadībā skolēni skatīja izstādi “Rīgas skolēni Latvijas Neatkarības karā 1918-1920”. Skolēniem bija iespēja izzināt ne tikai Latvijas vēstures lappuses, bet arī iejusties komandiera, komandiera asistenta, sarga un ziņotāja lomā. Saprast, cik svarīgi atcerēties paroli, lai sargs atļautu nogādāt svarīgo ziņu un prast to izlasīt. Skolēni un audzinātājas Inga Mačuka un Vita Gosa saka lielu paldies gidam par izteiksmīgo stāstījumu un atgādinājumu mums neuztvert dzīvi brīvā valstī par pašsaprotamu.