Mūsējie futbolā

Mācību gads ir ieskrējies. Mūsu skolas puiši piedalījās Kurzemes rajona futbola sacensībās 3 grupās: 4.-5., 6.-7., 8.-9.klašu grupās. Var teikt, ka katra spēle bija spraiga un puiši cīnījās ļoti labi. Mazliet pietrūka veiksmes, lai iekļūtu finālsacensībās. Mūsējie visās grupās izcīnīja 2.vietas. Protams, futbols skolā turpināsies gan stundās un starpbrīžos, gan brīvos brīžos. Paldies skolotājam Mārtiņam Pluģim par vislielāko atbalstu.