Miķeļdienas puķu dzeja

Tā mēs atzīmējām Miķeļdienu – ar skolēnu un vecāku darinātām rudens ziedu kompozīcijām un “puķu dzeju”, zināšanu nostiprināšanu par Miķeļdienas tradīcijām, rotaļām un dziesmām. Paldies ikvienam par iesaistīšanos svētku svinēšanā!