“Mazie prātnieki” iejūtas skolotāju lomā

Mūsu skolas 5.klašu skolēni, kuri iesaistījušies ESF projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , skolotājas Zentas Graumanes rosināti, 4.klašu skolēniem vadīja atklātās nodarbības. Piektklasnieki bija sagatavojuši āķīgus matemātiskus uzdevumus, kopā ar 4.klašu skolēniem ”iedarbināja” veco kopējamo mašīnu, kā arī risināja ”cietos riekstus”. Nodarbību cikls ”Mazais prātnieks” turpināsies arī nākamgad, tāpēc tie skolēni, kas jau izbaudījuši, ka matemātiku var mācīties un apgūt interesantās un netradicionālās nodarbībās, aicina savā pulkā jaunos piektklasniekus!