Mārtiņdiena

Tā nu šogad sagadījies, ka Lāčplēša dienas atzīmēšana skolā notiek vienlaikus ar Mārtiņdienas svinībām. 10.novembrī teātra pulciņa dalībnieki bija sarūpējuši lielisku Mārtiņdienas jampadraci 1.klašu skolēniem. Ar jautriem priekšnesumiem, dejām, rotaļām un Mārtiņdienas dziesmām skolēni iepazina gadskārtu ieražu svētkus. Paldies teātra pulciņa vadītājai Ludmilai Suško!