Marmorēšanas brīnums

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros nodarbībā “Mazais prātnieks” skolēniem patiess brīnums un atklājums bija aizraujošā marmorēšanas tehnika. Ar lielu aizrautību skolēni veidoja sagataves, lai turpmākajās nodarbībās radītu īpašos, Latvijas simtgadei veltītos darbus.