Mācībstundas ārpus skolas sienām

Zināšanas skolēni iegūst ne tikai mācību stundās, bet arī dažādās ārpusskolas aktivitātēs, apzinoties gan karjeras iespējas, gan šķirstot vēstures lappuses, gan iepazīstot Latvijas kultūrvidi. To visu 10.septembrī baudīja 8.a klases skolēni, apmeklējot maizes ceptuvi “Lāči”, Kārļa Ulmaņa muzeju “Pikšas”  un Jaunpils pili. “Lāčos” skolēni skatīja kā top maize un dažādi maizes izstrādājumi. Pašiem bija iespēja sagatavot savu svētku kliņģeri, kuru dienas noslēgumā kopīgi apēda. Klases stundā skolēniem būs iespēja pārrunāt karjeras iespējas pārtikas jomā.  Savukārt muzeja “Pikšas” un Jaunpils apmeklējums deva iespēju apgūt un papildināt zināšanas Latvijas vēsturē. Jauniešiem bija iespēja klausīties par Latvijas attīstību 20.gs.sākumā, par Kārļa Ulmaņa dzīves gaitu, skatīties tā laika lauksaimniecības tehniku un darbarīkus. Savukārt Jaunpilī skolēni apskatīja Jaunpils pili un iejutās viduslaiku kaujinieka lomā, apģērbjot bruņuvesti, aizsargcepures un ievingrinot rokas viduslaiku kaujas ieroču pielietojumā. Foto šeit